Zakres oferty:

  1. doradztwo przedprojektowe

  2. projekty: koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i powykonawcze

  3. kosztorysy ślepe i inwestorskie

  4. wykonawstwo

  5. nadzory

  6. programowanie, testy i uruchomienia

  7. obsługa serwisowa i konserwacje